TRENING SPRZEDAŻY

Szkolenie jest bezpłatne

Czas trwania: ok. 3 godziny – początek 10:00

Zagadnienia: informacje o firmie DHZ Fitness i jej zadaniach, filozofia DHZ, fabryka w Chinach, zalety produktów DHZ, gwarancja i konserwacja urządzeń, przebieg zamówienia, możliwości przy dokonywaniu zamówienia, stany magazynowe, terminy dostaw, referencje

Przerwa 15 min.
Zagadnienia: obszary zastosowania produktów DHZ, zarys zalet produktów DHZ w porównaniu z produktami jakości premium oraz produktami mniej znanych marek, produkcja na terenie Chin, warunki gwarancji, możliwości zabezpieczenia inwestycji dla klientów, wiadomości ogólne i szczegółowe dotyczące wszystkich serii produktów, porównanie poszczególnych serii maszyn siłowych, warunki cenowe w porównaniu z konkurencyjnymi firmami

Przerwa 5 min.
Zagadnienia: strona internetowa – szybkie źródło informacji, filozofia DHZ wobec klientów, argumenty przemawiające za zakupem

Przerwa obiadowa – wymiana zdań przy wspólnym posiłku

Możliwość obejrzenia i wypróbowania poszczególnych urządzeń, pytania dotyczące funkcji i zasad działania urządzeń

SZKOLENIE W ZAKRESIE MONTAŻU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ

Szkolenie jest bezpłatne

Czas trwania: ok. 3 godziny – początek 10:00

Zagadnienia: informacje o firmie DHZ Fitness i jej zadaniach, filozofia DHZ, fabryka w Chinach, referencje, obszary zastosowania produktów DHZ, zarys zalet produktów DHZ w porównaniu z produktami jakości premium oraz produktami mniej znanych marek, jakość produktów, informacje dotyczące produkcji na terenie Chin, warunki gwarancji

Przerwa 15 min.
Zagadnienia: filozofia DHZ wobec klientów, planowanie wizyty u klienta, przebieg montażu, lista kontrolna po montażu, usuwanie opakowań

Przerwa 5 min.
Zagadnienia: wiadomości ogólne i szczegółowe dotyczące wszystkich serii produktów, porównanie poszczególnych serii maszyn siłowych, rozpatrywanie reklamacji, zamawianie części zamiennych, komunikacja z klientami

Przerwa obiadowa – wymiana zdań przy wspólnym posiłku

Przekazywanie klientowi informacji serwisowych, przebieg interwencji u klienta, montaż rozmaitych urządzeń, sensowna kolejność działań w zależności od produktu, końcowe sprawdzenie zgodnie z listą kontrolną, wykrywanie i usuwanie usterek

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA TRENINGU FUNKCJONALNEGO

Koszt szkolenia: 899 € + koszty podróży 99 €

Czas trwania: ok. 5 godzin – początek 10:00

Szkolenie przeprowadzamy w klubie u klienta po uprzednim zamontowaniu bramy DHZ do treningu funkcjonalnego

Szkolenie przeprowadzamy w grupach złożonych z maksymalnie 8 osób. Długość szkolenia wynosi 5 godzin na jedną grupę.

The goal is to get to know the tower and its many possibilities. The coach learns to train groups, individual trainings and instructions. The trained trainers receive a Functional “1” Tower license after successful participation.

Celem szkolenia jest poznanie budowy bramy do treningu funkcjonalnego oraz zapoznanie się z licznymi możliwościami treningowymi. Prowadzący szkolenie przekazuje informacje oraz instrukcje, jak należy przeprowadzać efektywny trening funkcjonalny dla grup oraz pojedynczych osób. Absolwenci szkolenia otrzymują licencję trenerską Functional “1” Tower.

Licencja trenerska w połączeniu z bramą do treningu funkcjonalnego stanowi wspaniałe narzędzie, które przyciąga potencjalnych klientów i potwierdza wysoką jakość zajęć prowadzonych w klubie fitness. Szkolenie składa się z trzech dłuższych części praktycznych oraz czterech części teoretycznych. Szkolenie kończy się testem wielokrotnego wyboru podsumowującym omawianą tematykę (z certyfikatem).